top of page

Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Kullanıcı Sözleşmesi

Sitemizi ziyaret eden ve/veya bu sitede sunulan hizmet sözleşmelerinden yararlanmayı talep eden kişi/ kurum/ kuruluş / şirket ( her ne nam adı altında olur ise olsun bundan sonra ‘’HERKES olarak anılacaktır) işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını yazılı olduğu şekli ile kabul eder. tiktaksigorta.com internet sitesini kullanmakla ve/veya tiktaksigorta.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu metnin ayrılmaz bir parçası olan ve https://tiktaksigorta.com/gizlilik-politikasi bağlantısından ulaşılarak indirilebilen, “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz. İşbu sözleşme kapsamında yer alan şartların kabul edilememesi halinde tiktaksigorta.com internet sitesine erişemeyebilir veya kullanıcı olamayabilirsiniz. İşbu sözleşme kapsamında belirlenen şartlarını kabul etmeksizin kullanıma başladıysanız derhal kullanımı durdurunuz.

Tiktak Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. , işbu “Kullanım Sözleşmesi”, “Gizlilik Politikası” ve bu sitedeki diğer talimatlarda tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere; gerekli gördüğü durumlarda istenen değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Yapılması muhtemel değişiklikler tiktaksigorta.com internet sitesinde yayınlandıkları tarihlerden itibaren taraflar arasında geçerli ve bağlayıcı olacaktır. tiktaksigorta.com tarafından yapılan / yapılacak tüm değişikliklerin takibi tamamen kullanıcının sorumluluğunda olacaktır. tiktaksigorta.com internet sitesinin gerekli gördüğü ve yaptığı tüm değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tiktaksigorta.com hizmetlerinden yararlanmaya devam ettiğiniz süre boyunca yapılacak tüm değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

1. tiktaksigorta.com
Tiktaksigorta.com , sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta brokerliği kuruluştur. Kuruluş amacı ve faaliyetleri bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir. Tiktaksigorta.com , kullanıcı tarafından talep edilen sigorta sözleşmesinin akdedilmesinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve lüzum görülmesi halinde bu anlaşmaların sigorta şirketleri tarafından uygulatılmasına veya akdedilmiş sigorta sözleşmesi kapsamında yet alan tazminatın kullanıcıya ödenmesinde de yardımcı olmaktadır.

Tiktaksigorta.com tüm sigorta aracılığı faaliyetlerini T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca verilen ruhsat altında ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalarak yürütmektedir.

2. Hizmetten Yararlanabileceklerin Tanımı
Türk Medeni Kanunu ile tanımlandığı üzere kendisine kanun kapsamında tanınan tüm medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Tiktaksigorta.com tarafından sunulan aracılık hizmetlerinden yararlanabilirler. 18 yaşını henüz doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri ( vasileri) vasıtasıyla sigorta aracılık hizmetlerine konu sözleşmelere taraf olabilirler .Herhangi bir sigorta poliçesi yaptırabilmeniz için gerçek ad veya unvanınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve geçerli kredi/ banka kartı bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekmektedir. Kendi adınıza ve üçüncü kişiler lehine de sigorta talebinde bulunmanız mümkündür.

3. Sözleşmenin Konusu Kapsamı
İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın www.tiktaksigorta.com internet sitesinde yayınlanan sigorta sözleşmesi öncesi bilgilendirme metnini okuyup anladıktan sonra, ilgili işlem sekmelerinde belirtilen adımları takip ederek www.tiktaksigorta.com internet sitesine giriş yapmasıyla,kullanıcının, www.tiktaksigorta.comweb sitesinde yer alan aşağıdaki sekmelerdeki ve Üye Ol adımındaki işlemlerin devam etmesini sağlayan butona tıklaması anında kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Kullanıcı/Üye www.tiktaksigorta.comsigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere yetkili sigorta aracısı olarak yetkilendirmiş olacaktır. İşbu Sözleşme www.tiktaksigorta.com tarafındanKullanıcı/Üye ye verilecensigorta aracılık hizmetlerinde tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerine dair kuralları belirlemektedir.

www.tiktaksigorta.com /uye-kayit
www.tiktaksigorta.com/arac-kasko-sorgulama/form
www.tiktaksigorta.com /uye-kayit
www.tiktaksigorta.com /zorunlu-trafik-sigortasi-fiyatlari/form
www.tiktaksigorta.com /ozel-saglik-sigortasi-fiyatlari/form
www.tiktaksigorta.com /tamamlayici-saglik-sigortasi-fiyatlari/form
www.tiktaksigorta.com /uye-kayit
www.tiktaksigorta.com /basvuru-formu/konut-basvuru-formu
www.tiktaksigorta.com /basvuru-formu/yillik-hayat-basvuru-formu
www.tiktaksigorta.com/basvuru-formu/seyahat-sigortasi-basvuruformu
www.tiktaksigorta.com/basvuru-formu/bes-basvuruformu
Kullanıcı/Üye, işbu Sözleşme metnini bilgisayarına/tabletine/telefonuna yahut siteye erişim sağladığı herhangi bir iletişim cihazına indirdiğini/ yüklediğini ve sözleşmenin bu şekilde kalıcı veri saklayıcısı sistemi sayesinde kendisine verildiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı/Üye tarafından onaylanarak kabul edilen tüm mesafeli satış sözleşmeleritiktaksigorta.com tarafından saklanmamaktadır. Kullanıcı / Üye İnternet sitemizde yer alan mesafeli satış sözleşmesine her ulaşabilir. Ancak, standart sözleşmede tamamen tiktaksigorta.com inisiyatifinde olmak üzere yapılan / yapılacak değişiklikler olabileceğinden, Kullanıcının/Üyenin onayladığı sözleşme metni , sonradan ulaşması mümkün olan sözleşme metnine göre farklılıklar içerebilir. Kullanıcının onayladığı andaki mesafeli satış sözleşmesi metnine aynı şekilde ulaşma imkanı bulunmamaktadır.

Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi kabul etmeden önce,
Trafik sigortası için > www.tiktaksigorta.com/tiktaksigorta -bilgilendirmetrafik
Kasko sigortası için > www.tiktaksigorta.com/tiktaksigorta-bilgilendirmekasko
Tamamlayıcı sağlık sigortası için > www.tiktaksigorta.com/tiktaksigortabilgilendirme-tss
DASK için >www.tiktaksigorta.com/tiktaksigorta-bilgilendirme-dask
bağlantılarından ulaşarak indirebileceği, ticari/ şahsiuyuşmazlıklarda esas alınacak maddeleri içeren sözleşme öncesi bilgilendirme metinlerini okuyup incelediğini, şartlarını anladığını, bilgilendirme metnini sitemize erişilen iletişim cihazına ( bilgisayar/tablet/telefon vb..) indirebildiğini ve sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğünün kendisine karşı tam olarak yerine getirildiğini, sözleşme ile ilgili ön bilgileri edindiğini beyan kabul ve teyitetmektedir.

4. Tiktaksigorta.com’un yükümlülükleri
Tiktaksigorta.com’ un sorumluluğu, internet sitesinde yer alan, sağlamayı kabul kabul ettiği, sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik aracılık hizmetlerinin yürütülmesi ve gerektiğinde hasar bedellerinin ödenmesine hususunda üyeye yardımcı olunması ile sınırlıdır.Üyetarfından satın alınan sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklartamamen söz konusu sigorta sözleşmenin taraflarına ( poliçe keşidecisi üye ile sigorta şirketi) ait olup, akdettikleri sigorta sözleşmesi kapsamında yer alan karşılıklı olarakifa edilmesinde /ediliş biçimine tiktaksigorta.com’un hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

tiktaksigorta.com tarafından aracılık edilerek üye ile sigorta şirketi arasında akdedilen sigorta poliçesi şartlarında ve/veya fiyatlarda yapılacak değişiklikler, tüm hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü uyuşmazlıkpoliçeye taraf Sigorta Şirketlerinin tâbi olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili Sigorta Şirketinin sorumluluğundadır.

Tiktaksigorta.com ‘ un siteye kullanıcı / üye tarafından aktarılan kimlik ve iletişim bilgilerinin gerçekliğini araştırmak gibi bir yülümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı/ üye siteye gerek üyelik gerekse poliçealımı sırasında girdiği tüm verilen doğru olmasından kendisi sorumludur. Bu verilerin kullanıcı/ üye tarafında yanlış yahut kasten hatalı olarak girilmedi nedeniyle doğabilecek maddi / manevi zararların tazmininden tiktaksigorta.com sorumlu tutulamaz.

Tiktaksigorta.com ………güvenlik sertifikası kapsamında korunmaktadır. Dolayısıyla poliçelendirme yahut üyelik işlemleri sırasında kullanıcı / üye tarafından yüklenen bilgi ve verilere internet üzerindeki 3.kişiler tarafından görülemez , indirilemez ve ulaşılamaz. Bu bilgilere ancak Kullanıcı/Üyenin site üzerinden talep ettiği sigorta aracılığı hizmetini yerine getirmek amacıyla tiktaksigorta.com çalışanları ve sigorta sözleşmesine taraf olması halinde ilgili sigorta şirketi çalışanları ulaşabilecektir.

Kullanıcı/ Üye tarafından siteye yüklenen ve doğru olup olmaması tamamen kullanıcı / üye sorumluluğunda bulunan tüm bilgiler (adı-eposta adresi gibi iletişim bilgileri) kısaca tüm kişisel bilgiler niteliğindedir. Bu bilgilerin tümü işbu sözleşme kapsamında ‘’Gizli Bilgiler’’ olarak anılacaktır.

Gizli Bilgiler ancak tiktaksigorta.com tarafın müşteri profilini tespit ederek , talep yoğunluğuna göre yapılacak kampanya ve indirimlerin kimlere sunulacağını tespit etmek amacıyla kullanılabilecektir.

İnternet sitesine kullanıcı/üye tarafından yüklenen tüm Gizli Bilgi nitelikli veriler işbu sözleşme kapsamında belirlenen haller dışında tiktak sigorta tarafından üçüncü kişilere verilmeyecektir. Ayrıca sitenin tüm güvenlik koşullarını sağlamasına rağmen gerçekleşebilecek bir online/ siber saldırı halinde gizli bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumda da tiktaksigorta.com’ un herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Kullanıcı / Üye sigorta şirketi ile arasında akdedilen sigorta sözleşmesinden kaynaklanan edimini tiktaksigorta.com tarafından yerine getirilmesini talep edemez. Dolayısıyla kullanıcı / üye ile sigorta şirketi arasında akdedilen sözleşmeden doğacak poliçe borçlarından tiktaksigorta.com sorumlu değildir. Tiktaksigorta.com sadece üye ile sigorta şirketi arasında aracılık hizmeti vermekte olup , poliçelerden doğabilecek borçlara ve veya tazminatlara ilişkin herhangi bir teminat vermez.

Poliçe primi tahsilatı sayfasında kullanıcı / üyeden talep edilen kredi kartı bilgileri, siteden alım yapan tüm müşterilerin güvenliğini mümkün olan en üst seviyede tutmak amacıyla ödemeye dair tüm işlemlerin site ara yüzü üzerinden sigorta şirketi, banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlamaktadır.

Poliçe şartları, teminatlar, prim oran ve miktarları ile ilgili olarak sitemizde bulunan tüm belge ve bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerininbu şartları tiktaksigorta.com a bilgi vermeksizin değiştirmeleri halinde kullanıcı / üye tiktaksigorta.com’ dan bu konuda herhangi bir talepte bulunulamaz. Kısaca sigorta şirketleri tarafından sitede yer alan şartlarda değişiklik yapılması konusunda tiktaksigorta.com ‘ un herhangi bir yükümlülüğü doğmayacaktır. Tiktaksigorta.com sitesinde yer alan koşullar da poliçe temin edeceğini garanti etmez.

Tiktaksigorta.com üyelik bilgilerini tanımlarken siteye yüklediğiniz iletişim bilgileriniz aracılıyla satın aldığınız ürünlere ilişkin kampanyaları yahut ilgilenebileceğiz poliçeleri duyurmak amacıyla arama / sms/ mail gibi iletişim araçları ile size ulaşabilir. Bu bildirimlerin tümü tiktaksigorta.com veri tabanında ( gönderim saati, gönderim şekli , gönderim adresi/numarası vb) saklanacaktır. Kullanıcı / Üye tiktaksigorta.com tarafından kendisine bildirim yapılmasına dair bu onayından rücu etmedi halinde bunu yazılı olarak tiktaksigorta.com’ a ya da gönderilen bildirimler içeriğinde yer alan link üzerinden bildirmekle yükümlüdür.

Üye olan herkes iletişim bilgilerini site içerisinde yer alan profilim sekmesi üzerinden güncelleyebilecektir. Kullanıcı/ üye tarafından kendisine güncellediği iletişim bilgileri ile ulaşılmasını istiyor ise iletişim bilgilerimi güncelle butonuna basmalı ve profilinde güncellemeye izin vermelidir.

5. Kullanıcının Yükümlülükleri
Kullanıcı/Üye, tiktaksigorta.com tarafından gerçekleştirecek tüm kampanya ve indirim çekilişlerine katılımı halinde kişisel verilerinin kampanya kapsamında sözleşme akdedeceği sigorta şirketi ile paylaşılmasına izin verdiğini peşinen kabul eder.

6. Ücretlendirme
Tiktaksigorta.com sapladığı aracılık hizmetleri için üyelerinden herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Brokerlik hizmeti için Kullanıcıdan bir ücret talep edilmeyecektir.Tiktaksigorta.com ‘ un araçlık hizmeti ile akdedilen sigorta poliçesine dair prim ödemeleri de doğrudan sigorta şirketine yapılacaktır.

7. Fikri Mülkiyet Hakları Saklıdır.
İşbu web sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan şirket ünvanı marka, logo, tasarım , işletim yöntemi gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları tiktaksigorta.com’a aittir. Tüm hakları ulusal ve uluslararası hukuk normlarının koruması altındadır.

Kullanıcı/Üye işbu sözleşmenin akdedilmesi anından itibaren tiktaksigorta.com internet sitesine giriş yapmış olmakla yukarıda bahsi geçen fikri mülkiyet haklarına bir saldırıda bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Tiktaksigorta.com internet sistesinde bulunan herhangi bir bilginin çoğlatılması , sitenin izin verdiği dillerden başkaca bir dile çevisinin yapılması, yedeklenmesi yahut değiştirilerek kullanıma sunulması ancak tiktaksigorta.com un izni ve onayı bulunmasına bağlıdır. Tiktaksigorta.com ‘ un bilgisi dışında sitenin hak yahut fayda sağlamak amacıyla link olarak başkaca bir sitede yayınlanması da tiktaksigorta.com un izin ve onayına tabidir.

8. Sigorta Teminatının Başlaması
Teminatın başlaması sigorta poliçesinin üzerinde anlaşılan koşullarda sigorta şirketi tarafından düzenlemesine mütaakip peşin olarak ödenmesi kararlaştırılan prim miktarının sigorta şirketine ödenmesi anından itibaren başlar. Ödeme yapılmaksızın kullanızı/ üye ile sigorta şirketinin poliçe koşullarında mutabık kalmış olması yeterli değildir.

9. Cayma Hakkı
Kullanıcı,kendisine sigorta aracılığı ( broker) hizmeti verilmesi için tiktaksigorta.com ile akdettiği işbu sözleşmesinden, sözleşmeyi kabul ettiği tarih ve saatten itibaren on dört gün içinde hiçbir sebep sumaksızın cayabilir. Kullanıcı / Üye cayma hakkını kullandığını sitede yer alan yardım sekmesinde yer alan mail adresinden bildirebileceği gibi iletişim bilgilerinde yer alan adrese yazılı olarak bildirebilir.

Kullanıcı/ Üye işbu sözleşmeyi onayladıktan sonra ancak cayma süresi olan ondört gün içinde herhangi bir aracılık hizmetinden yararlanmış ise cayma hakkını kullanamaz. Aynı zamanda kullanıcı / üye ile sigorta şirketi arasında akdedilmiş bir sözleşmeden doğan cayma hakkının kullanılması tiktaksigorta.com ile akdedilen kullanıcı sözleşmesine etkilemeyecektir.

10. Güven Damgası ‘’varsa düzenlenebilir.?’’
Güven Damgası, sadece ilgili Tebliğ uyarınca GDS tarafından incelemesi, takibi ve kontrolü sağlanan mevzuata uygunluk kriterlerinin varlığına delalet eder. Bunun haricinde Güven Damgası Sağlayıcısı, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, E-ticaret sitesinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vasıflarının ve eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir. Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

11. Diğer Yükümlülükler
Tiktaksigorta.com tarafından verilen hesap adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kullanıcı/üyeye aittir. Bu nedenle tiktaksigorta.com sitesine giriş işlemi için kullanılması gereken kullanıcı adı ile şifrenizi saklayınız ve asla üçüncü kişilerle paylaşmayınız. Kullanıcı adı ve şifrenizi şahsi olarak kullanmadığınız herhangi bir bilgisayarda, tablette yahut telefon uygulamasında açık bırakmayınız ve bilgilerinizin browser tarafından anımsanmasına izin vermeyiniz.Gerek duymanız halinde sitede yer alan profil ayarları sekmesinden kullanıcı adınızı ve şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Tiktaksigorta.com internet sitesinin ve mobil uygulamasını yasalara uygun olmayan herhangi bir işlemde kullanmacağınız peşinen kabul ve taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için gerçeğe aykırı olarak zararınız doğduğuna ilişlikin beyanlarda bulunmak, mevcut hasar ve zararı gizleyerek doğumundan sonraki bir tarihte meydana gelmişçesine beyanda bulunmak, kullanıcı bilgeilerinizde başkasına ati yahut sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemlerin cezai sorumlulukları vardır. Bu gibi hukuksuz işlemlerin yapıldığının tespiti yahut şüphesi halinde herhangi bir ihbar veya ihtara gerek bulunmaksızın tiktaksigorta.com hesabınız onayınız aranmadan kapatabilir ve her türlü adli işleme başvurabilir.

Tiktaksigorta.com internet sitesinde bulunan ve kullanıcıyı / üyeyi bakaca bir siteye yönlenditn “link”ler arcılığı ile ulaşılan diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olunduğunu yada bu kişi ve kuruluşlar ile aranızdaki sözleşmelerden doğan yükümlülükleri teminat altına aldığımız anlamalı gelmemektedir. Tiktaksigorta.com tarafıdan doğrudan verilmemiş hiçbir tahhüt bağlayıcı değildir.

Tarafımızdan direkt verilmeyen hiç bir taahhüt Tiktaksigorta.com için bağlayıcı değildir. Talep edilen hizmeti sağlayıp sağlamamak tamamiyler tiktaksigorta.com’ un iradesinde ve inisiyatifindedir. Kullanıcının daha önce aracılık edilen bir poliçesi sigorta şirketi taafından yenilenmiyor ise tiktaksigorta’ nın yenileme işleminin yapılmasına ilişkin bir sorumluluğu yoktur.

Tiktaksigorta.com, bu web sitesinde yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu web sitesinde yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

www.tiktaksigorta.com sitesinde yer alan her türlü bilgi ve belge tiktaksigorta.com tarafından sadece bilgi vermek amacıyla yayınlanmakta olup , gerçekliklerine ve kapsamlarına dair bir garntörlüğümüz bulunmamaktadır.Dolaysıyla gerçekliğine ve kapsamına dair garanti vermediğimiz tüm bu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılacak işlemlerden dolayı doğacak her türlü maddi, manevi zararlar ve masraflardan, üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ( her ne nema adı altında olur ise oldun ) sorumluluğumuz doğmayacaktır.

www.tiktaksigorta.com internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir teknik arıza,sistemsel hata, teknik kesinti, aktarımda gecikme, virüs, internet hatı veya sistem arızasları ya da mücbir sebepler sonucu ortaya çıkan her türlü zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere her ne nam adı altında olur ise olsun herhangi bir zarardan tiktaksigorta.com , yetkileri ve yetkisi ne olur ise olsun çalışanları zarardan bilgileri olsa dahi sorumlu tutulamazlar. tiktaksigorta.com virüs tehdidine karşı tüm önlemleri almış olsada bu konuda da kullanıcıya/ üyeye bir garanti vermemekteidr. Kullanıcı/ üye siteye girişl için kullandığı cihazında gerekli gördüğü virüs koruma önlemlerini almakla mükelleftir.

Kullanıcı/ üye tiktaksigorta.com sitesi üzerinde yaptığı tüm hukuksuz işlemlerden cezai olarak şahsen sorumludur.

Müşteri bilgilerin ve gizli bilgi niteliğindeki tüm bilgilerin , adli ve resmi makamlarca yazılı olarak hukuk kuralları çerçevesinde talep edilmesi halinde ve emredici hukuk normları uyarınca resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlarla paylaşılabilecektir.

12. Yetkili Mahkemler ve İcra Daireleri
Tiktaksigorta.com ‘un aracılık hizmetini almanıza dair herhangi bir hukuki ihtilafın ortaya çıkması durumunda Türk hukuku uygulanacak ve her yıl ilan edilen değere kadar Kullanıcı/Üye’ nin yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

TİKTAK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.
Adres: Firuzköy mah. Firuzköy Blv. No:210/4 B2 Blok ,Daire 104 Collet Center AVCILAR İSTANBULTelefon: ……………
E-posta: ………………
Vergi Kimlik No:

bottom of page