top of page

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU

KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında:

SİGORTALI/SİGORTA ETTİREN AÇIK RIZA METNİ

TİKTAK SİGORTA
Firuzköy mah. Firuzköy Blv. No:210/4 B2 Blok ,Daire 104 Collet Center AVCILAR İSTANBUL.; data sorumlusu olarak; zorunluluk arz eden durumlarda ve hukuki ilişkilerimiz kapsamında, hizmet sağlanmak üzere ve hizmetin sağlanması amacı ile sınırlı olmak üzere, tarafınızca bildirilen bilgilerin mevcut hali ve/ veya en güncel hali ile kaydedileceğini, korunarak saklanacağını gerekli ise güncellemeleriniz doğrultusunda yeniden düzenleneceğini, hukuk kuralları çerçevesinde bu kişisel verilerinizi yazılı olarak talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Kişisel Veriletin Yurt Dışına Aktarılması Hakkında:
Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa yurt dışındaki kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından işlenebilir.

Tarafımızca, yurt dışına aktarılabilecek kişisel verileriniz :
1-Kimlik Bilgileriniz
2-Var ise fotoğrafınız
3-İletişim bilgileriniz
4-Çalışma durumunuza dair bilgiler
5- Geçmiş tarihli ve mevcut poliçelerinize dair bilgiler ( branş, vade, teklif vb.)
6- Diğer gerekli bilgiler.
Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarılma Nedeni:
İşbu açık rıza metnine ilişkin onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen nedenlerle yukarıda listelenen kişisel verilerinizin yurt dışındaki belilrli alıcılara aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız;

Kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz. ( Örn: Yurt dışı anlaşmalı özel hastaneleri)
Çerez Politikası sayesinde tıklamalarınızı takip ederek eğilimlerinizi ve risklerinizin tespitine analiz etmekle bilrlikte , bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarıyoruz. ( Örn: ikinci el araç alım yahut araç kiralama sitesinde yapılan gezintiden sonra kasko sunulabilmesi vb.)
Kişisel verilerinizi istatiksel değerlendirmeleri ile sektöre öncülük eden birlikte çalıştığımız firmalara, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetlerinde kullanılması için aktarabiliyoruz.
TİKTAK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.
Adres:Firuzköy mah. Firuzköy Blv. No:210/4 B2 Blok ,Daire 104 Collet Center AVCILAR İSTANBUL
Telefon: ……………
E-posta: ………………
Vergi Kimlik No:

bottom of page